Ketenstandaard Congres VERPLAATST NAAR 18 MAART 2021 º Staalfederatie

Ketenstandaard Congres VERPLAATST NAAR 18 MAART 2021
Donderdag, 28 mei 2020

Een moeilijke beslissing, maar 23 maart 2020 is besloten het Ketenstandaard Congres van 28 mei aanstaande te verplaatsen in verband met de corona-virus crisis.

Een voor de hand liggend besluit zou zijn om het congres te verplaatsen naar het najaar. Echter, we constateren nu al dat heel veel evenementen worden doorgeschoven naar de 2e helft van het jaar. Als wij dat ook zouden doen, dan hebben wij het gevoel dat we onze doelgroepen voor moeilijke keuzes zetten en we u niet optimaal kunnen bereiken.

Nieuwe datum
Wij verplaatsen het Ketenstandaard Congres naar donderdag 18 maart 2021.

De locatie en de opzet van het programma blijven onveranderd.

Rien Wabeke, directeur Ketenstandaard Bouw en Techniek
www.ketenstandaard.nl | www.stabu.org

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Rob Greve, r.greve@staalfederatie.nl of 06-51506500.