ABN AMRO: Nieuwe visie op Zakelijke Dienstverlening º Staalfederatie

ABN AMRO: Nieuwe visie op Zakelijke Dienstverlening
Dinsdag, 13 juni 2017

13-06 Kansen voor de groothandel in een circulaire economie

Bijgevoegd treft u de publicatie 'De circulaire handelsketen - Kansen voor de groothandel in een circulaire economie' van de ABN AMRO aan welke in gezamenlijkheid met MVO Nederland is opgesteld. Voor meer informatie klik hier.  Het NVG is partner van MVO Nederland. Voor de publicatie is als bron o.a. het NVG rapport Geen topprestatie zonder topgroothandel uit september 2011 gebruikt.

Ter gelegenheid van Prinsjesdag presenteert ABN AMRO een rapport over een belangrijk maatschappelijk vraagstuk.

In bijlage treft u het prinsjesdagrapport 2016, opgesteld door ons Economisch Bureau, met als titel ‘Na aardgas komt zonneschijn’. Het geeft een analyse over de uitdagende overgang naar een duurzame energievoorziening in Nederland. Het eerste exemplaar is op Prinsjesdag aan minister Kamp (Economische Zaken) overhandigd. Graag breng ik dit rapport onder uw aandacht.

Tot 2030 moeten keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld over back-upcapaciteit. Zeker nu de vraag actueel is of de 5 kolencentrales die Nederland heeft, gesloten moeten worden. Het is belangrijk om te kijken welke vorm naast hernieuwbare energie de belangrijkste, conventionele brandstof blijft.
Naast de transitie naar hernieuwbare energie aan de aanbodzijde, wordt in het rapport ruim aandacht besteed aan het anders omgaan met het verbruik van energie. De kansen die energie-efficiency biedt, wordt op dit moment nog ondergewaardeerd. Dit terwijl energievermindering in diverse sectoren tot de belangrijkste succesfactor van de energietransitie wordt gerekend.
Mocht u na het lezen van dit rapport nog vragen hebben, of met mij in gesprek willen dan hoor ik dat graag.

V.A. Wijnbergen | Relatiemanager

Bijbehorende afbeeldingen

Bijbehorende documenten

12-06 Rapport-De-Circulaire-Handelsketen-DEF  12-06 Rapport-De-Circulaire-Handelsketen-DEF (1.89 MB)
Prinsjesdagrapport 2016 Na aardgas komt zonneschijn  Prinsjesdagrapport 2016 Na aardgas komt zonneschijn (1.7 MB)