CBS publicaties º Staalfederatie

CBS publicaties
Donderdag, 06 december 2018

06-12 Nieuwsbrief groothandel - december 2018

04-09 Nieuwsbrief Groothandel / tweede kwartaal 2018

Vandaag is een nieuwe nieuwsbrief Groothandel van het CBS gepubliceerd (zie gevoegd). In het tweede kwartaal van 2018 is de omzet van de groothandel met 5,3 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.
Een grote stijging van de olieprijs, wederom meer vraag naar bouwmaterialen en meer investeringen in industriemachines droegen bij aan de omzetgroei.

Voor de groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen kwam een einde aan de onafgebroken groeireeks sinds 2012.
Het aantal faillissementen bleef nagenoeg gelijk aan dat van het voorgaande kwartaal, maar er gingen minder bedrijven dicht en het aantal starters steeg.
Zie hier voor meer informatie.

11-06 Nieuwsbrief groothandel - juni 2018 w.o. kwartaalcijfers groothandel

Graag uw aandacht voor de nieuwsbrief groothandel. De nieuwsbrief wordt elk kwartaal verstuurd. Suggesties/opmerkingen over de cijfers en/of de publicaties kunt u sturen aan dit e-mailadres: transport@cbs.nl
CBS |Henri Faasdreef 312 | Postbus 24500 | 2490 HA Den Haag

CBS kwartaalmonitor Groothandel Q4 - 2017

Op 8 maart is de nieuwe kwartaalmonitor Groothandel van het CBS gepubliceerd. In het vierde kwartaal van 2017 heeft de groothandel 2,9 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De groei was daarmee vergelijkbaar met die in het derde kwartaal. Vooral handelaren in grondstoffen en in consumentengoederen zetten flink meer om in het vierde kwartaal. Groothandelaren in landbouwproducten zagen de omzet juist afnemen, mede als gevolg van lagere graanprijzen. Het vertrouwen van ondernemers in de groothandel verbeterde sterk in het laatste kwartaal van 2017, evenals hun beoordeling van het economisch klimaat. Het aantal faillissementen van ondernemers in de groothandel steeg licht, maar kent nog steeds een zeer laag niveau. De economie groeide in het vierde kwartaal met 2,9 procent, vooral door een toename van de investeringen en de export.

08-12 CBS kwartaalmonitor Groothandel

Vanochtend is de nieuwe kwartaalmonitor Groothandel van het CBS gepubliceerd. De omzet in de groothandel groeide in het derde kwartaal met 3,5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet in de gehele groothandel groeide met name door een grote omzetstijging bij de zuivelhandelaren, de toegenomen uitvoer van landbouwmachines en een grotere vraag naar apparatuur vanuit de industrie. Het aantal faillissementen in de groothandel daalde verder naar 89. Dit zijn er 6 minder dan het kwartaal ervoor. Hoewel het ondernemersvertrouwen afnam, bleef het sentiment positief.

Klik hier voor meer informatie.

CBS nieuwsbrief groothandel

Graag uw aandacht voor de nieuwsbrief groothandel september 2017.

Contactgegevens

Robbert de Ruijter
Projectleider transport en groothandel
Henri Faasdreef 312 | Postbus 24500 | 2490 HA Den Haag
T 070 337 5127 | M 06 52 87 38 91 | r.deruijter@cbs.nl
www.cbs.nl | twitter.com/statistiekcbs

Bijbehorende afbeeldingen

Bijbehorende documenten

06-12 Nieuwsbrief groothandel december 2018  06-12 Nieuwsbrief groothandel december 2018 (495.12 KB)
04-09 Nieuwsbrief groothandel september 2018  04-09 Nieuwsbrief groothandel september 2018 (490.14 KB)
11-06 Nieuwsbrief groothandel juni 2018  11-06 Nieuwsbrief groothandel juni 2018 (745.16 KB)
08-03 Kwartaalmonitor-groothandel-vierde-kwartaal-2017  08-03 Kwartaalmonitor-groothandel-vierde-kwartaal-2017 (540.55 KB)
08-03 Nieuwsbrief groothandel maart 2018  08-03 Nieuwsbrief groothandel maart 2018 (326.65 KB)
07-09 CBS Nieuwsbrief groothandel september 2017  07-09 CBS Nieuwsbrief groothandel september 2017 (325.15 KB)