Koninklijke Metaalunie Nieuws Q1 2018 º Staalfederatie

Koninklijke Metaalunie Nieuws Q1 2018
Woensdag, 14 februari 2018

Deze week is de tweede checklist verschenen in een serie die helemaal is gewijd aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze serie is bedoeld om de Metaalunie leden te helpen aan de nieuwe privacyregels te voldoen. Deze regels gaan in mei 2018 gelden.

In de eerste checklist stond de klant- en leveranciersadministratie centraal. De checklist die nu is verschenen gaat over de personeels- en loonadministratie. Er staat concreet in omschreven wat leden, die voldoen aan een door ons opgesteld profiel van de gemiddelde mkb’er, te doen staat. Eén en ander is voorzien van toelichtingen, voor leden die meer over bepaalde onderwerpen willen weten. Ook zijn bijlagen onderdeel van de uitgave, denk aan voorbeelden van een privacyverklaring of verwerkersovereenkomst.

Het mooie is dat er ook een online tool van de uitgave is gemaakt: de digitale AVG-check. Zie hiervoor de website van Metaalunie, tabje Actueel en dan onder Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met behulp van deze tool kan op een praktische en laagdrempelige manier de actiepuntenlijst online worden doorlopen. Ook de toelichtingen en bijlagen kunnen online worden geraadpleegd resp. gedownload.

De volgende en laatste uitgave verschijnt in maart 2018 en gaat over overige verwerkingen.

31-01 Michaël van Straalen, de voorzitter van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland legt zijn functie per 1 februari 2018 neer

Hij is van oordeel dat het moment is gekomen om terug te treden. In de afgelopen periode, waarin Nederland de diepste economische crisis uit de moderne geschiedenis doormaakte, heeft Van Straalen in politiek en polder de mkb-ondernemer prominent op de agenda gezet. Dat het huidige regeerakkoord zoveel aandacht heeft voor de belangrijke positie en specifieke problemen van het midden- en kleinbedrijf, kan voor een groot deel op zijn conto worden geschreven. De invoering van een mkb-toets en de komende aanpassing van het ontslagrecht en de loondoorbetaling bij ziekte, zijn voorbeelden van de successen die Van Straalen heeft bereikt.

Opdat MKB-Nederland ook in de toekomst succesvol is en blijft, vindt Van Straalen het van belang voortdurend te bezien op welke wijze het mkb in Nederland het beste kan worden gediend en wat zijn eigen rol daarin moet zijn. Hij is tot de conclusie gekomen dat MKB-Nederland een sterker profiel nodig heeft, dichter bij ondernemers. Binnen de samenwerking met VNO-NCW ervaart hij als voorzitter te weinig ruimte om daaraan verder vorm en inhoud te geven.

Het Hoofdbestuur en de directeur van MKB-Nederland betreuren het terugtreden van Van Straalen, maar respecteren zijn besluit.
Zij stellen het op prijs dat hij als adviseur aan de vereniging verbonden blijft. In die rol zal hij nauw betrokken blijven bij de toekomstige ontwikkeling van de vereniging. MKB-Nederland staat er in vele opzichten sterker voor dan ooit. Onder leiding van Michaël van Straalen is de afgelopen jaren veel gezaaid, het is nu tijd om te oogsten. De vereniging gaat op zoek naar een nieuwe ondernemende voorzitter die met de veelheid aan activiteiten en projecten waarmee de organisatie ondernemers (ver)bindt, verder kan bouwen aan een krachtige en effectieve mkb-lobby. De beide vice-voorzitters en de directeur zullen de komende tijd de werkzaamheden van de voorzitter waarnemen. Het Hoofdbestuur heeft tenslotte besloten zo snel mogelijk de huidige werkwijze in de samenwerking met VNO-NCW te evalueren en vervolgens tot de voordracht van een nieuwe voorzitter te komen.

30-01 Avond van de Maakindustrie zet schijnwerpers op de makers

Nederland kent vele duizenden, vaak kleinere bedrijven die een essentieel onderdeel vormen van de Nederlandse maakindustrie. Bedrijven die innovatief zijn en in de keten van de Nederlandse industrie een onmisbare schakel zijn. Alhoewel geroemd en geprezen, verschijnen de individuele ondernemers zelden prominent in het nieuws of zoeken ze zelf de publiciteit. Tijd om deze stille kracht van de Nederlandse economie in het zonnetje te zetten. Alhoewel: zonnetje is misschien niet het juiste woord omdat dat gaat gebeuren tijdens de Avond van de Maakindustrie op 7 maart a.s. Een bijzondere avond in Jaarbeurs Utrecht waarop de belangrijkste stakeholders in de MKB-maakindustrie, FPT-VIMAG en Koninklijke Metaalunie, in samenwerking met Jaarbeurs, de schijnwerpers zetten op haar leden.

23-01 Het MKB-metaal heeft 2017 volgens de Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie goed afgesloten.
Alle indicatoren zijn positief tot zeer positief. Maar er is ook een inmiddels algemeen bekende bedreiging, de pool van beschikbare vakmensen droogt nu rap op. In het vierde kwartaal is het aantal vacatures gestegen, maar de groei van vast personeel is afgenomen.

Bijbehorende afbeeldingen

Bijbehorende documenten

30-01 Persbericht Avond van de Maakindustrie  30-01 Persbericht Avond van de Maakindustrie (72.39 KB)
23-01 Persbericht Metaalunie Economische Barometer Q4 2017  23-01 Persbericht Metaalunie Economische Barometer Q4 2017 (49.3 KB)
23-01 Verwachte orderpositie buitenland Q4-2017  23-01 Verwachte orderpositie buitenland Q4-2017 (24.72 KB)
23-01 Bedrijven met vacatures en gemiddeld aantal Q4-2017  23-01 Bedrijven met vacatures en gemiddeld aantal Q4-2017 (29.92 KB)
23-01 Stand MKB-metaal totaal Q4-2017  23-01 Stand MKB-metaal totaal Q4-2017 (29.98 KB)
23-01 Waardering orderpositie binnenland Q4-2017  23-01 Waardering orderpositie binnenland Q4-2017 (33.79 KB)