Koninklijke Metaalunie Nieuws Q2 º Staalfederatie

Koninklijke Metaalunie Nieuws Q2
Vrijdag, 29 mei 2020

29-05 Afname omzet holt liquiditeitspositie van bedrijven uit

Koninklijke Metaalunie geeft met het vierde onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis bij MKB-metaalbedrijven inzicht in de gevolgen van het coronavirus op de sector. In week 21 is een korte vragenlijst aan Metaalunieleden voorgelegd. Hierna volgen de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek.

14-05 Inktzwarte verwachtingen doen redelijke resultaten verbleken

Exact twee jaar geleden bereikte de Economische Barometer van het MKB-metaal het hoogste niveau in ruim 10 jaar. Nu, twee jaar later, staat de barometer nog maar net boven het niveau van het economische rampjaar 2009. De Economische Barometer is verdeeld in drie vraagdelen: realisatie, waardering en verwachting. De realisatie in het eerste kwartaal van 2020 ligt bijna op het niveau van een halfjaar geleden. De waardering ligt aanmerkelijk lager dan een halfjaar geleden, maar de grootste neergang wordt veroorzaakt door de verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2020.

12-05 Handreiking Veilig doorwerken in het MKB-metaal en de technologische industrie

Om veilig samen te werken in de periode dat het coronavirus heerst, nemen bedrijven maatregelen die ervoor zorgen dat de gezondheid van medewerkers zo goed mogelijk wordt beschermd tegen het coronavirus. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM.

Handreiking
Koninklijke Metaalunie en FME hebben voor hun lidbedrijven een praktische handreiking in de vorm van een stappenplan opgesteld om vragen over de implementatie van de RIVM-maatregelen te beantwoorden. > Bekijk de handreiking.

Checklists
Daarnaast hebben wij een aantal checklists voor u ontwikkeld, waarin de RIVM-richtlijnen zijn omgezet naar een praktische uitwerking voor uw bedrijf. De checklists staan ook op deze pagina.

30-04 Omzet en orderportefeuille MKB-metaal zakken verder weg

Maar liefst 63% van de ondernemers in het MKB-metaal heeft als gevolg van de coronacrisis te maken met teruglopende omzetten. Een maand geleden was dit nog 37%. Dit blijkt uit, inmiddels het derde onderzoek, van Koninklijke Metaalunie naar de gevolgen van de coronacrisis bij MKB-metaalbedrijven. Vooruitkijkend naar de komende weken verwacht 79% van de bedrijven een verdere afname van de orderportefeuille, een maand geleden was dit 57%. Het vertrouwen onder de exporterende bedrijven om de coronacrisis te overleven is lager dan bij bedrijven die hun producten alleen in Nederland afzetten (63% versus 82%).

14-04 Het coronavirus leidt tot onzekere tijden voor veel Nederlanders. Behalve de gezondheidsschade zijn veel Nederlandse bedrijven getroffen door de gevolgen van deze crisis. Om de politiek en andere bij het MKB-metaal betrokken partijen inzicht te geven in de economische gevolgen van het coronavirus is in week 13 van dit jaar voor het eerst een korte vragenlijst aan Metaalunieleden voorgelegd. Inmiddels is dit voor de tweede maal gebeurd. Hierna de resultaten van dit onderzoek.


Koninklijke Metaalunie is met ruim 14.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het MKB-metaal. De leden hebben samen een omzet van 30 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan ruim 170.000 mensen.

Bijbehorende afbeeldingen

Bijbehorende documenten

29-05 Metaalunie corona barometer persbericht  29-05 Metaalunie corona barometer persbericht (511.76 KB)
14-05 Metaalunie Barometer - Inktzwarte verwachtingen doen redelijke resultaten verbleken  14-05 Metaalunie Barometer - Inktzwarte verwachtingen doen redelijke resultaten verbleken (2.33 MB)
30_04 Metaalunie corona barometer persbericht  30_04 Metaalunie corona barometer persbericht (777.7 KB)
14-04 Metaalunie onderzoek naar gevolgen coronavirus-Orderpositie en liquiditeitspositie grootste zorg  14-04 Metaalunie onderzoek naar gevolgen coronavirus-Orderpositie en liquiditeitspositie grootste zorg (993.77 KB)
Economische Barometer Q2 2019  Economische Barometer Q2 2019 (47.06 KB)