Rabobank º Staalfederatie

Rabobank
Vrijdag, 07 oktober 2016

07-10-2016 Rabobank cijfers en trends sectorprognoses 2017 - Groothandel

Begin oktober 2016 heeft de Rabobank de sectorprognoses voor 2017 uitgebracht. De verwachting is dat de Nederlandse economie in 2017 zal groeien met 1,5%. De rol van de Nederlandse consumptie is in deze groei groter dan voorgaande jaren. De lagere verwachte exportgroei heeft impact op de sectoren die in grote mate afhankelijk zijn van export, zoals de Nederlandse industrie, transport en de groothandel. Voor 2017 verwachten zij dat huishoudens door de koopkrachtstijging weer wat meer gaan consumeren. Deze stijging van de consumptie is voordelig voor sectoren die met name afhankelijk zijn van binnenlandse consumptie, zoals de detailhandel en horeca en recreatie. Ook de automotive zal komend jaar een plusje laten zien.

Lees onze Sectorprognoses

Groothandels blijven gevoelig voor schommelingen in de internationale economische omstandigheden. Zeker groothandels die afhankelijk zijn van internationale afzetmarkten worden geraakt door een sputterende wereldeconomie. Rabobank verwacht in 2017 een groei van 1,7% voor groothandels.

Lees meer over ontwikkelingen in de Groothandel

Tegelijkertijd met het uitbrengen van de Sectorprognoses zijn ook de perspectieven van de diverse branches in de Groothandel aangescherpt met een vooruitblik op 2017.

Lees de perspectieven van de branches Groothandel in Computers, Kleding, Metaal, Hout en Bouwmaterialen en meer op de site van Rabobank Cijfers & Trends

Bijbehorende afbeeldingen