Staalfederatie Nederland º Staalfederatie

Staalfederatie Nederland
Woensdag, 17 mei 2017

18-04 Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

Per 1 juli 2017 zal (eindelijk) een wet in werking zal treden om onredelijk lange betaaltermijnen tegen te gaan. Dit voorstel is een verdere uitwerking van de Europese richtlijn late betalingen nr. 2011/7/EU7. De Staalfederatie heeft dit aan de orde gesteld tijdens het symposium van Kootwijk in 2012.
De Staalfederatie heeft zich al die jaren sterk gemaakt voor de tenuitvoerlegging van de Richtlijn en op succesvolle wijze de samenwerking met Koninklijke Metaalunie, VNO/NCW, Nederland Verbond voor de Groothandel en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland gezocht. Met name heeft de Directie van Koninklijke Metaalunie, de heer Jos Kleiboer, hierin een voortrekkersrol op zich genomen.

Het huidige wetsvoorstel maakt gebruik van de mogelijkheid die de Richtlijn biedt om op nationaal niveau de wet aan te scherpen. Met dit voorstel kan in een overeenkomst tussen een grote onderneming en een mkb onderneming of zelfstandig ondernemer, waarbij de grote partij de rol van afnemer vervult en de kleine partij de rol van leverancier of dienstverlener, geen langere betaaltermijn dan 60 dagen worden overeengekomen. Overeenkomsten waarbij grote bedrijven alsnog besluiten betaaltermijnen langer dan 60 dagen af te sluiten, worden nietig verklaard en wordt de betaaltermijn van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Mocht de afnemer de factuur pas na 30 dagen betalen, is van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt.

Klik hier voor meer informatie.

11-04 Onderzoek Europese Commissie veroorzaakt een snelle stijging van levertijd en inkoopprijzen voor naadloze buizen uit India

De Europese Commissie is per 16 februari j.l. een onderzoek gestart (Commission Implementing Regulation EU 2017/272) naar de mogelijke omleiding van bepaalde RVS naadloze buizen van Chinese origine via India. Naast de Indiase producenten is tevens een aantal Europese handelaren verzocht om mee te werken aan een grootschalig onderzoek.

Dit onderzoek heeft als doel antwoord te geven op de vraag of de Indiase producenten voldoende waarde toevoegen aan het Chinees basismateriaal, waarop in Europa sinds jaren een anti dumping wordt geheven (Council Implementing Regulation EU No. 1331/2011). Omdat het importeren van basismateriaal op zich niet ongebruikelijk is, dienen de Indiase producenten, die het materiaal bestempelen als van Indiase origine, aan te tonen dat zij minimaal 25% waarde toevoegen aan het Chinese basismateriaal.

In de maand november 2017 maakt de Europese Commissie bekend welke maatregelen zij op basis van de onderzoeksresultaten voornemens is te nemen. Mogelijk leiden deze tot heffingen voor de Europese importeurs. Ter ondersteuning van het onderzoek en de eventuele maatregelen is per 16 februari j.l. door de Europese douane een separaat statistieknummer voor naadloze buizen uit India in het leven geroepen.

Al vele jaren vinden Indiase naadloze buizen via Europese handelaren hun weg naar tal van industriële sectoren binnen de EU. Indiase producenten vervaardigen producten die voldoen aan de hoogste eisen van bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie. Leden van de Staalfederatie importeren deze buizen sinds jaar en dag en passen daarbij een selectief aankoopbeleid toe – veelal als afgeleide van hun eigen kwaliteitsbeleid – om te voldoen aan de hoge eisen van hun klanten.

De aankondiging van het onderzoek en de mogelijkheid van nog niet nader bekende maatregelen vanuit de Europese Commissie, veroorzaken onzekerheid binnen de Europese handel. Tevens constateert de Staalfederatie een sterke stijging van volumes bij een select aantal Indiase producenten. Een en ander veroorzaakt op dit moment al een toename van de levertijd en de inkoopprijzen.

De Staalfederatie zal haar leden verder op de hoogte houden van de voortgang en uitkomsten van dit onderzoek.

Overlijden Arie Euser

Aan de Leden van de Staalfederatie,

Tot ons leedwezen moete wij u in kennis stellen van het overlijden van Arie Euser. Arie was een inspirerend Voorzitter van de Algemene Vereniging van de Buizenhandel, AVB, één van de verenigingen waaruit de Staalfederatie is ontstaan. De heer Greve zal de Staalfederatie vertegenwoordigen bij de uitvaartplechtigheid die vrijdagmiddag zal plaatsvinden in Dordrecht. Het is de uitdrukkelijke wens om geen bloemen te sturen en geen toespraken te houden.

Staalpromotie films in samenwerking met SBS6 

Eind februari en begin maart 2017 heeft SBS 6 in het televisieprogramma Bouwen aan de Toekomst drie korte videoproducties uitgezonden over staal als duurzaam en milieusparend bouwmateriaal. De films, gemaakt in opdracht van Staalfederatie Nederland, presenteren de bewezen mogelijkheden van recycling en hergebruik van staal aan de hand van actuele bouwprojecten en interviews met de betrokken opdrachtgevers en ontwerpers.

De drie films zijn ook op YouTube gepubliceerd. De links naar de precieze plaatsingen en korte toelichtende info is op een (vaste) pagina van de website duurzaaminstaal geplaatst, onder de button ‘video’s’ in de donkerblauwe navigatiebalk bovenin.
Klik hier voor de directe link naar die pagina.
Als u dan toch op de website bent van www.duurzaaminstaal.nl, kijk daar dan eens rond. Het is de moeite waard.

27-01 Reconstructie Structuurbaan Nieuwegein

De kans is aanwezig dat de Staalfederatie de komende maanden minder goed bereikbaar is (zie bijgesloten PDF). Dit als gevolg van de reconstructie van de Structuurbaan. Deze duurt tot medio juli en maakt Staalfederatie (in het kantoorgebouw van de Metaalunie) tot die tijd waarschijnlijk vanuit slechts één richting bereikbaar! Check voor uw vertrek de laatste ontwikkelingen rondom onze bereikbaarheid.

14-12 Staalfederatie met SNS en BmS te gast bij Technische Unie in Alphen aan den Rijn

Onder de deelnemers ook Egbert Stremmelaar, directeur Vereniging-ION. Egbert doet hiervan verslag in zijn nieuwsbrief. Lees verder.

12-12 Staalfederatie neemt het voortouw met e-learning

Lees verder in de Nehemspiration uitgave november 2016 (bijgevoegd).

Presentatie over het gebruik van staal en metaal in de wereld van morgen

Tijdens de beurs World of Technology & Science 2016 is onder andere onderstaande presentatie gehouden over de toepassingen van staal en metaal in de wereld van morgen. Veel belangrijker is nog dat de beslissingen van morgen op een heel andere basis worden genomen. Lees verder.

Wat hebben staal en ijsbloemen met elkaar te maken?

Lees & luister #BNR: de wetenschapsrubriek van BNR radio over een bijzondere onderzoek van Erik Offerman en zijn collega's van de TU Delft naar staalkristallen en wat het resultaat betekent als alternatief voor legeringen.

DE NIEUWE EDITIE VAN STAAL VRAAGT OM GELEZEN TE WORDEN

Deze editie mag u niet missen! U leest de 3e uitgave van dit jaar in één adem uit want deze editie is niet alleen vóór de leden, maar ook dóór de leden. Verhelderende artikelen over meerdere onderwerpen die de leden van de Staalfederatie bezig houden.
Het is een voorbode voor de nieuwe aanpak van de Algemene Vergadering waar de kroon op het werk wordt gezet.
In deze uitgave dus alles over de Staalfederatie activiteiten behalve het nieuws uit de Clusters.
Dat nieuws krijgt u op de Algemene Vergadering te horen. De uitgave is gemaakt om te lezen op uw computer of tablet. Wij wensen u veel inspiratie en leesplezier.
Gezien het feit dat de inhoud van Staal in beeld vertrouwelijke en/of financiële informatie kan bevatten, treft u Staal in beeld aan in het besloten gedeelte van de Staalfederatie website. Hiervoor dient u in te loggen. Wachtwoord kwijt? Klik hier voor het snel opvragen van uw wachtwoord.

31-03 steel makes our world a better place

Kijk hier hoe dat in zijn werk gaat.

Wijziging bankrekeningnummer

17-10-2013 De Deutsche Bank heeft ons geïnformeerd dat zij eenzijdig heeft besloten van de Staalfederatie en een groot aantal andere klanten afscheid te nemen en zullen dientengevolge ons rekeningnummer opheffen. Het is helaas niet mogelijk gebleken dit rekeningnummer onder te brengen bij een andere bank.

Wij verzoeken u daarom ons nieuwe rekeningnummer 83.11.36.545 in uw administratie te verwerken. De volledige gegevens zijn als volgt:
IBAN NL 15ABNA0831136545
BIC ABNA NL 2A

Wanneer u een BIC en/of IBAN van ABN AMRO gebruikt bij het doen van betalingen, werden deze tot 1 oktober 2013 doorgeleid naar Deutsche Bank. Deutsche Bank heeft ons deze week laten weten dat deze service 1 oktober jl. is gestopt waardoor betaalopdrachten met een IBAN en/of BIC van ABN AMRO door ABN AMRO worden geannuleerd en teruggestuurd naar de opdrachtgevende bank. Het spreekt voor zich dat wij deze gang van zaken betreuren.

Alle leden van de Staalfederatie worden deze week geïnformeerd door middal van een brief.
Mocht u vragen hebben over bovenstaande wijziging, neem dan gerust contact met de Staalfederatie op via 030 – 750 98 03 of y.wiersma@staalfederatie.nl.

Staalfederatie Algemene Voorwaarden

De Staalfederatie Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn d.d. 2 januari 2008 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer V 40409040. Per 1 januari 2013 zijn de aangepaste Staalfederatie Algemene Voorwaarden van kracht. Zij zijn per genoemde datum gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer V 40409040. Het gebruik van deze Algemene Voorwaarden is voorbehouden aan leden van de Staalfederatie.
Over de aanpassingen, het gebruik en verwijzing op uw briefpapier zijn nadere instructies hiervoor in het begeleidend schrijven opgenomen. De vertalingen zijn inmiddels afgerond en op de website geplaatst. Klik hier om aangepaste Algemene Voorwaarden te bekijken.

Bijbehorende afbeeldingen

Bijbehorende documenten

Reconstructie Structuurbaan Nieuwegein  Reconstructie Structuurbaan Nieuwegein (5.12 MB)
Nehemspiration Magazine uitgave november 2016_artikel Yvonne Wiersma  Nehemspiration Magazine uitgave november 2016_artikel Yvonne Wiersma (135.67 KB)