Over Staalfederatie º Staalfederatie

STAALFEDERATIE NEDERLAND

De Staalfederatie is in 2005 gefuseerd met de Vereniging van Staaltoeleveranciers (VEST), de Algemene Vereniging voor de Buizenhandel (AVB), de Vereniging van handelaren in speciaal staal (Vimpostaal) en de Vereniging van steel service centers (VSSC). In de nieuwe samenstelling heeft de Staalfederatie een aantal doelstellingen neergezet waarbij het uitgangspunt is dat de vereniging steeds sondeert naar de behoefte van de leden om haar toegevoegde waarde te behouden.

Voor meer informatie zie: WAAROM LID WORDEN