Bestuursleden en secretariaat º Staalfederatie

BESTUURSLEDEN

In de Bijzondere Leden Vergadering van de Staalfederatie gehouden op 24 november 2015 is het volgende bestuur aangesteld:

G. van der Scheer; voorzitter
G. Cozijnsen; penningmeester
J. de Charro; namens Cluster Bouw
Vacature; namens Cluster Industrie *)
R. van Duuren; namens Cluster platen

*) De heer S. Timmermans is per 15 november 2016 teruggetreden uit het Staalfederatie bestuur.

Secretariaat

Branchemanager : R.F. Greve / 06 - 51 50 65 00 /
Statistisch medewerker : M.J. Zarkel / 06 - 10 39 64 93
Officemanager : Y.J. Wiersma - van der Grift / 06 - 13 90 86 90
Twitter logo @staalfederatie