Algemene Voorwaarden º Staalfederatie

Staalfederatie Algemene Voorwaarden

2018

Op 15 maart 2018 zijn de gewijzigde Staalfederatie Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40409040. Per 1 mei 2018 zijn de eerder gedeponeerde voorwaarden hierdoor vervallen.

Het gebruik van deze Algemene Voorwaarden is voorbehouden aan leden van Staalfederatie Nederland.

Bericht voor leden: Over de aanpassingen, het gebruik en verwijzing op uw briefpapier zijn nadere instructies hiervoor in een begeleidend schrijven opgenomen. Zie de toelichting in het besloten gedeelte van de website.

2013

Per 1 januari 2013 zijn de gewijzigde Staalfederatie Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40409040. De eerder gedeponeerde voorwaarden zijn hierdoor vervallen.

Het gebruik van deze Algemene Voorwaarden is voorbehouden aan leden van Staalfederatie Nederland.

Over de aanpassingen, het gebruik en verwijzing op uw briefpapier zijn nadere instructies hiervoor in een begeleidend schrijven opgenomen. Zie de toelichting in het besloten gedeelte van de website.