Cursus (Materiaal)Certificaten 2020 GEANNULEERD VANWEGE HET CORONAVIRUS º Staalfederatie

Cursus (Materiaal)Certificaten 2020 GEANNULEERD VANWEGE HET CORONAVIRUS
Dinsdag, 12 mei 2020

iN VERBAND MET HET CORONAVIRUS IS KOMT DEZE DATUM TE VERVALLEN. LATER DIT JAAR ZAL EEN NIEUWE CURSUS GEORGANISEERD WORDEN.

CURSUS (MATERIAAL)CERTIFICATEN

Aan de hand van voorbeelden kunnen fouten en daarmee soms veel kosten bespaard blijven!

De cursus is geschikt voor medewerkers die geen of weinig kennis hebben van materiaalcertificaten zoals commerciële medewerkers, certificaatbeheerders, AQ/AC personeel, procedureontwikkelaars, in- en uitgangscontroleurs, magazijnpersoneel, projectbegeleiders en beoordelaars van specificaties. 

PROGRAMMA

In één dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod en wordt dieper ingegaan op praktijkgerichte voorbeelden. De cursisten worden vooraf gevraagd praktijkcases in te sturen:

* Het (her)kennen en begrijpen van de waarde en de functie van materiaalcertificaten
* De rol en de positie van "Third parties"
* Inzicht in de relatie tussen het certificaat, de verschillende soort en het materiaal zelf
* Inzicht in wettelijke regelgeving
* De commerciële rol en de waarde van certificaten begrijpen

CURSUSDAG 2020

Dinsdag 12 mei *)

*) De cursus vindt doorgang bij een minimum aantal van 10 cursisten per avond. Maximum aantal cursisten is 15.
Staalfederatie Nederland behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

CURSUSTIJDEN

Van 16.00 - 20.00 uur.
Rond 18.00 uur wordt een maaltijd geserveerd.

CURSUSLOCATIE

Staalfederatie Nederland (gebouw Koninklijke Metaalunie)
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

INVESTERING

De kosten voor deze cursus bedragen voor € 395,00 per deelnemers, exclusief btw. Staalfederatie leden ontvangen een ledenkorting en betalen € 285,00 per deelnemer, exclusief btw. Genoemd bedrag is inclusief lesmateriaal, naslagwerk en volledige catering.

Ondernemingen die vallen onder de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf en daardoor ook bijdragen aan OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking), adviseren wij bij de Stichting OOM te informeren naar de mogelijkheden voor een bijdrage voor deze cursus. OOM, afdeling vergoedingen | telefoonnummer 0172-521555 | info@oom.nl.

INFORMATIE

Zie voor meer gegevens bijgesloten brochure. Het inschrijfformulier kunt u toezenden per mail. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Voor vragen verwijzen wij u naar het secretariaat, telefoonnummer 030 - 750 98 03.

Bijbehorende documenten

Certificaten 2020 brochure  Certificaten 2020 brochure (202.68 KB)
Certificaten 2020 inschrijfformulier  Certificaten 2020 inschrijfformulier (330.3 KB)