Cursus Roestvast Staal 2020 blok 3 van 3 (Geannuleerd) º Staalfederatie

Cursus Roestvast Staal 2020 blok 3 van 3 (Geannuleerd)
Dinsdag, 01 december 2020

CURSUS ROESTVAST STAAL

De Staalfederatie cursus Basisvaardigheden RVS is recent geheel geactualiseerd en voldoet hiermee aan de nieuwste gegevens op roestvast staal gebied. Alle nieuwe wetenwaardigheden zijn in het cursusboek opgenomen. Deelnemen aan deze nieuwe cursus - driedaagse cursus - betekent dat u kennis opdoet die u direct in de praktijk kunt toepassen om tot de juiste keuzes te komen in uw functie. Ook in de toekomst kunt u teruggrijpen op de opgedane kennis. De cursus is praktijkgericht, up to date en geeft nieuwe inzichten door de voorbeelden die aangehaald worden. De valkuilen waar je als verkoper of inkoper mee te maken kan krijgen binnen de branche kan grote gevolgen hebben. Voorkomen is dan ook beter dan genezen.

Docenten: Johan van de Graaf en Arnold Pol

VOOR WIE IS DE CURSUS

Alle medewerkers die in hun dagelijkse werk te maken hebben met roestvast staal materialen. De cursus is geschikt voor zowel medewerkers die weinig kennis hebben van het product als ook voor ervaren medewerkers. 

PROGRAMMA

Blok 1
Wat is roestvast staal en het ontstaan van roestvast staal en de metallurgische opbouw, de invloed van legeringselementen, typen roestvast staal, mechanische eigenschappen en begrippen, vervormen en corrosie, (internationale) normeringen van roestvast staal.

Blok 2
Lassen van austenitisch en duplex roestvast staal, ongelijksoortige verbindingen, soorten corrosie en corrosievorming, bewerkingen van roestvast staal en oppervlaktebehandelingen van roestvast staal.

Blok 3
Beproevingen, certificering, opslag, transport en onderhoud, prijsopbouw en producten van roestvast staal.

CURSUSDATA 2020 *)

Blok 1: 17 november
Blok 2: 24 november
Blok 3: 01 december

Na afloop van blok 3 ontvangt de cursist een schriftelijk (open boek) examen. De vragen worden per mail toegestuurd. Na inzending en beoordeling ontvangt de cursist een certificaat.

CURSUSTIJDEN

Voor alle blokken geldt van 16.00 - 20.00 uur.

CURSUSLOCATIES

Blok 1 en 2: Staalfederatie in Nieuwegein
Blok 3: Arcus in Dordrecht

INVESTERING

De kosten voor deze cursus bedragen € 690,00 per deelnemers, excl. btw. Voor Staalfederatie leden geldt een ledenkorting en betalen € 495,00 per deelnemer, exclusief btw. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, naslagwerk, examenkosten en volledige catering gedurende de modules.

Ondernemingen die vallen onder de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf en daardoor ook bijdragen aan OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking), adviseren wij bij de Stichting OOM te informeren naar de mogelijkheden voor een bijdrage voor deze cursus. OOM, afdeling vergoedingen | telefoonnummer 0172-521555 | info@oom.nl.

INFORMATIE

Zie voor meer gegevens bijgesloten brochure. Het inschrijfformulier kunt u toezenden per mail. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Cursisten die aangemeld waren voor de cursus die in mei 2020 geannuleerd is vanwege het Corona virus, krijgen voorrang. Voor vragen verwijzen wij u naar het secretariaat, telefoonnummer 030 - 750 98 03.

*) Rekening houdend met de in juli 2020 geldende RIVM maatregelen is het maximaal aantal cursisten vastgesteld op 10. Staalfederatie behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen en/of RIVM maatregelen die het de Staalfederatie noodzakelijk maken de cursus te moeten annuleren.

Bijbehorende documenten

RVS 2020 brochure najaar   RVS 2020 brochure najaar (117.29 KB)
RVS 2020 inschrijfformulier najaar  RVS 2020 inschrijfformulier najaar (333.25 KB)