ICC Incoterms® 2020 Seminar (2) IS GEANNULEERD º Staalfederatie

ICC Incoterms® 2020 Seminar (2) IS GEANNULEERD
Donderdag, 14 mei 2020

Met ingang van het nieuwe jaar zijn de nieuwe ICC Incoterms® 2020 van kracht gegaan.

De nieuwe regels geven duidelijkheid en zekerheid bij internationale handelsactiviteiten. In de praktijk blijken er vaak vragen te zijn over de wijze waarop de Incoterms® regels samenhangen met het transport, douane, verzekering en betalingsregelingen. Hoe bepaalt u de keuze voor de juiste Incoterms® 2020 regel? Hoe verhoudt de gekozen Incoterms® regel zich tot betalingscondities en douaneformaliteiten? Waar begint de verantwoordelijkheid van de koper en eindigt die van de verkoper?

Het ICC organiseert een tweede seminar op 14 mei 2020 in Zwolle waarin stil wordt gestaan bij de belangrijkste wijzigingen in de Incoterms® regels en de juridische consequenties ervan. Per Incoterms® regel komen de rechten en verplichtingen van zowel koper als de verkoper aan bod. Er is uitgebreid aandacht voor de impact van de nieuwe Incoterms® 2020 op de praktijk, waaronder de samenhang met exportdocumenten, douaneformaliteiten en betalingscondities. Zie hier de uitnodiging.

Indien er interesse bestaat om een seminar bij te wonen kunt u contact opnemen met Pip Smits van ICC (T +31 (0)70 3836646 | M +31 (0)6 83262885 | E smits@icc.nl). Gekeken wordt dan of deelgenomen kan worden tegen de ICC-ledenprijs (EUR 250,- (excl. BTW) p.p.).

Met vriendelijke groet,

Geo Aldershof

Vereniging NVG
Bezuidenhoutseweg 12
Postbus 93002
2509 AA DEN HAAG

Telefoon: 070 3490759
E-mail: aldershof@vnoncw-mkb.nl