CBS publicaties º Staalfederatie

CBS publicaties
Vrijdag, 30 oktober 2020

Rapport "Nederland Handelsland"

Recentelijk heeft het CBS het rapport ‘’Nederland Handelsland 2020’’ gepubliceerd (in PDF bijgesloten), met veel aandacht voor de groothandel.

Nieuwsbrief Groothandel

Op 10 september is een nieuwe nieuwsbrief Groothandel van het CBS gepubliceerd (zie gevoegd). In het tweede kwartaal van 2020 heeft de groothandel en handelsbemiddeling ruim 9 procent minder omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal faillissementen nam van het eerste op het tweede kwartaal toe. Aan het begin van het derde kwartaal waren de ondernemers in de groothandel en handelsbemiddeling iets minder pessimistisch over de komende periode dan een kwartaal eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Op 10 juni jl. is een nieuwe nieuwsbrief Groothandel van het CBS gepubliceerd (zie bijlage). In het eerste kwartaal van 2020 heeft de groothandel en handelsbemiddeling 2,2 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal faillissementen onder groothandelaren lag in het eerste kwartaal op het laagste niveau sinds het begin van de meting. De effecten van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen waren vooral zichtbaar in het ondernemersvertrouwen dat aan het begin van het tweede kwartaal hard onderuit ging.

Op 7 maart jl. is een nieuwe nieuwsbrief Groothandel van het CBS gepubliceerd (zie bijlage). In het vierde kwartaal van 2019 heeft de groothandel en handelsbemiddeling 1,0 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De groothandel noteerde daarmee de laagste omzetgroei sinds het eerste kwartaal van 2016. Het aantal faillissementen onder groothandelaren nam in het vierde kwartaal toe in vergelijking met het kwartaal daarvoor. Het vertrouwen onder ondernemers bleef echter overwegend positief.

Nieuwsberichten

Producentenprijzen september 2020

Afzetprijzen industrie ruim 5 procent lager in september
De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in september gemiddeld 5,3 procent lager dan in september 2019, meldt het CBS.
Een maand eerder waren de producten van de industrie 4,2 procent goedkoper dan een jaar eerder. Deskundige voor dit bericht: Peter Hein van Mulligen

Regionale economische ontwikkeling, 1e en 2e kwartaal 2020

Grootste economische krimp eerste halfjaar 2020 in Haarlemmermeer
De regio Haarlemmermeer is in de eerste helft van 2020 economisch het hardst getroffen door de coronacrisis. In het tweede kwartaal kromp de economie daar tussen de 27 en 29 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook in het eerste kwartaal was de krimp er met meer dan 2 procent groter dan elders in Nederland. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Kwartaalbeeld industrie, 2e kwartaal 2020

Omzet industrie bijna 17 procent lager in tweede kwartaal
In het tweede kwartaal van 2020 lag de omzet van de industrie, mede door de effecten van de coronacrisis, 16,6 procent lager dan een jaar eerder. De negatieve omzetontwikkeling was het grootst voor aardolieproducenten. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de industrie.

Deskundige voor deze berichten: Peter Hein van Mulligen

Verwachtingen ondernemers tijdens de coronacrisis juni 2020

In meeste sectoren minder zorgen over voortbestaan
Het vertrouwen in het voortbestaan bij de huidige economische situatie is in juni in nagenoeg alle sectoren van het niet-financiële bedrijfsleven toegenomen. In de meeste sectoren dacht meer dan de helft van de bedrijven in juni minstens nog een jaar te bestaan. In mei was dit nog alleen in de onroerend goed sector, de detailhandel en de informatie en communicatie het geval. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis, dat begin juni onder bedrijven werd gehouden.

Bronnen
• Tabel - Conjunctuurenquête Nederland, corona, juni 2020, bedrijfstakken

Producentenvertrouwen juni 2020

Door de coronacrisis daalde het producentenvertrouwen in april 2020 naar het laagste niveau sinds de start van het onderzoek in 1985. In mei is het vertrouwen iets opgekrabbeld. Het vertrouwen van de industriële ondernemers ging van -28,7 in april naar -25,1 in mei. Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid was minder negatief.

Bronnen
• StatLine - Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie

Kwartaalmonitor luchtvaart 1e kwartaal 2020

Nauwelijks beweging in de luchtvaart in mei
In mei 2020 reisden ruim 220 duizend passagiers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland, dat is 97 procent minder dan in mei 2019. In april waren dit er 133,8 duizend. De hoeveelheid vervoerde goederen door de lucht nam in mei 2020 af met 18,5 procent naar ruim 117 duizend ton. Het aantal vluchten in het handelsverkeer lag met 6,6 duizend bewegingen ruim 87 procent lager dan in mei 2019. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers.

Bronnen
• StatLine - Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang
• StatLine - Luchtvaart; vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens
• Kwartaalmonitor - Luchtvaart, 1e kwartaal 2020

Verwachtingen van ondernemers in de reisbranche, horeca en detailhandel juni 2020

In juni waren er voor de tweede maand op rij minder ondernemers in de op consumenten gerichte branches pessimistisch over de verwachte omzet, personeelssterkte en het economisch klimaat dan een maand eerder. Na het afkondigen van ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus, werd in april per saldo het hoogste percentage negatief gestemde ondernemers gemeten sinds de start van het onderzoek. Dit meldt het CBS op basis van de maandelijkse Conjunctuurenquête Nederland, waarin ondernemers een inschatting geven over ontwikkelingen en verwachtingen over hun bedrijf.

Bronnen
• StatLine - Conjunctuurenquête Nederland, maand
• StatLine - Logiesaccommodaties; gasten, nachten

 

Daling aardgasgebruik industrie tweede kwartaal 2020

In de periode van week 14 tot en met week 24 van 2020 was het aardgasverbruik van de Nederlandse industrie gemiddeld 9 procent lager dan het gasgebruik in diezelfde periode in 2019. Bij elkaar is er bijna een volle week aan industrieel gasverbruik minder dan een jaar eerder. Vanaf week 14, drie weken na het sluiten van de scholen en de oproep om thuis te werken, ligt het gasverbruik van de industriële sector lager dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar.
Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS, gebaseerd op het gasverbruik van industriële verbruikers van het landelijk gasnetwerkbedrijf GTS.

Bronnen
• Dashboard - Indicatoren aardgasgebruik van de industrie
• Maatwerk - Wekelijks gasverbruik industrie per sector
• StatLine - Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Productie industrie, april 2020

Productie industrie 11 procent lager in april. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 11 procent lager dan in april 2019, maakt het CBS bekend. Dat is de grootste daling sinds medio 2009.

Bronnen
• StatLine - Nijverheid; productie en omzet

Hoe doorstaan ondernemers de coronacrisis, mei 2020

Minder zorgen over continuïteit bedrijf bij ondernemers
In vrijwel alle branches van het niet-financiële bedrijfsleven is het aantal ondernemers dat denkt in de huidige economische situatie
minstens nog een jaar te bestaan in mei sterk toegenomen ten opzichte van de meting van april.
De werkwijze instellen op de 1,5 metereconomie en kostenreductie zijn de belangrijkste maatregelen die bedrijven zelf hebben getroffen
om het hoofd te bieden aan de effecten van de economische teruggang door de coronacrisis.
Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis, dat begin mei onder bedrijven werd gehouden.

Bronnen
• Tabel - Corona, mei 2020 - Bedrijfstakken

Omzet detailhandel april 2020
De detailhandel heeft in april 1,5 procent minder omgezet dan in april 2019, meldt het CBS. Het verkoopvolume lag 3,5 procent lager. De foodsector realiseerde een hogere omzet, terwijl de omzet van de non-foodsector aanzienlijk kromp. Daarnaast is online ruim 62 procent meer omgezet.

Bronnen
• StatLine - Detailhandel; omzet, koopdag- en seizoencorrectie
• StatLine - Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen

Producentenprijzen april 2020
De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april gemiddeld 8,2 procent lager dan in april 2019, meldt het CBS. Een maand eerder waren de producten van de industrie 3,8 procent goedkoper dan een jaar eerder.

Bronnen
• StatLine - Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100
• StatLine - Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche 1e kwartaal 2020
Auto- en motorbranche meldt eerste omzetdaling sinds 2013. De omzet van de motor- en autobranche lag in het eerste kwartaal van 2020 1,8 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het ondernemersvertrouwen van de branche ging in het begin van het tweede kwartaal onderuit en daalde naar -46,9. De importeurs van auto’s en motoren boekten aan het begin van dat tweede kwartaal, in april, 62 procent minder omzet. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS over de auto- en motorbranche.

Bronnen
• StatLine - Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling
• StatLine - Conjunctuurenquête Nederland; Auto- en motorbranche
• StatLine - Vacatures ; Auto en motorbranche
• StatLine - Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken
• StatLine - Faillissementen

Exportverdiensten Verenigd Koninkrijk, 2019
Export naar VK goed voor 3,5 procent bbp in 2019. De Nederlandse verdiensten aan de export van goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk kwamen in 2019 uit op 28,3 miljard euro. Dat is 3,5 procent van het Nederlandse bbp.
Dat meldt het CBS op basis van aanvullende statistische dienstverlening bekostigt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Bronnen
• Tabel - Verdiensten aan export naar het VK 2015-2019

Kwartaalbeeld industrie, 1e kwartaal 2020
Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal. In het eerste kwartaal van 2020 was de omzet van de industrie 2,7 procent lager dan een jaar eerder. Ook in 2019 was de omzet al elk kwartaal lager. In maart 2020 was de omzetontwikkeling het meest negatief bij de producenten van aardolie.
Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de industrie.

• StatLine – Nijverheid, productie en omzet
• StatLine - Producentenprijzen en afzetprijzen

Ondernemersvertrouwen 2e kwartaal 2020
Ondernemersvertrouwen in tweede kwartaal laagste ooit gemeten
Door de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen zijn ondernemers sinds de start van de meting niet zo pessimistisch geweest. Het ondernemersvertrouwen komt uit op -37,2 tegen 6,4 in het vorige kwartaal. Dit is de sterkste afname ooit gemeten en komt nog een stuk lager uit dan het dieptepunt van de financiële crisis. Het vertrouwen is het laagst in de horeca. De verwachtingen voor de komende drie maanden zijn in alle bedrijfstakken negatief, maar onderlinge verschillen zijn groot. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld in april 2020, voor de op 6 mei aangekondigde versoepeling van de maatregelen.

Bronnen
• StatLine – Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken
• StatLine – Ondernemersvertrouwen; regio
• StatLine – Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal; bedrijfstakken

Kwartaalbeeld detailhandel 1e kwartaal 2020
Coronacrisis drukt stempel op detailhandel in eerste kwartaal
De omzet van de detailhandel was in het eerste kwartaal van 2020 4 procent hoger dan een jaar eerder. De eerste coronamaatregelen zorgden aan het eind van het eerste kwartaal (in maart) voor grote omzetschommelingen in diverse detailhandelsbranches. In de foodsector werd in het eerste kwartaal 6,4 procent meer omgezet, in de non-foodsector 0,6 procent minder. Het ondernemersvertrouwen in de detailhandel zakte aan het begin van het tweede kwartaal naar het laagste punt sinds de start van de meting, in het vierde kwartaal van 2008.
Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers van de detailhandel.

Bronnen
• StatLine - Detailhandel; omzetontwikkeling
• StatLine - Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen
• StatLine - Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal
• StatLine - Ondernemersvertrouwen; kwartaal

Ontwikkeling van consumentenprijzen, april 2020
Consumentengoederen en -diensten waren in april 1,2 procent duurder dan vorig jaar, meldt het CBS. In maart was de inflatie van de consumentenprijzen 1,4 procent. De daling in april komt vooral door de prijsontwikkeling van benzine.

Bronnen
• StatLine - Consumentenprijzen
• StatLine - Consumentenprijsindex; vanaf 1963
• StatLine - Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Failissementen, april 2020
Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gestegen. Er zijn in april 75 bedrijven meer failliet verklaard dan in maart, meldt het CBS. De trend is sinds september 2018 licht stijgend. In de eerste 4 maanden van 2020 lag het aantal faillissementen ruim 3 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Bronnen
• StatLine - Faillissementen, zittingsdag gecorrigeerd
• StatLine - Faillissementen; bedrijven en instellingen
• StatLine - Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio !
• StatLine - Faillissementen; bedrijfsleeftijd en werkzame personen

Kwartaalbericht arbeidsmarkt 1e kwartaal 2020
Aantal vacatures daalt met 60 duizend in eerste kwartaal. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 waren er 60 duizend vacatures minder dan een kwartaal eerder, een afname van 21 procent. Het gemiddelde aantal banen groeide met 23 duizend, aanzienlijk minder dan in de voorgaande kwartalen. Het gemiddelde aantal werklozen daalde in het eerste kwartaal met 39 duizend. Door de afname van het aantal openstaande vacatures liep de spanning op de arbeidsmarkt terug naar gemiddeld 82 vacatures per 100 werklozen. In het vierde kwartaal waren dat er nog 91. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

Bronnen
• StatLine - Banen en gewerkte uren
• StatLine - Werkloze beroepsbevolking
• StatLine - Arbeidsdeelname; kerncijfers
• StatLine – Vacatures, seizoengecorrigeerd
• StatLine – Vacatures, stroomcijfers

Aantal flexwerkers in het eerste kwartaal 2020
Vooral uitzendkrachten in eerste kwartaal vaker zonder werk. In het eerste kwartaal van 2020 waren er 1,8 miljoen werknemers met een flexibel dienstverband. In het eerste kwartaal van 2019 waren dat er nog 1,9 miljoen. De afname is het grootst bij het aantal uitzendkrachten. Uitzendkrachten kwamen daarnaast vaker zonder werk te zitten van het vierde op het eerste kwartaal dan in 2019. In hoeverre de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hierop van invloed zijn geweest valt niet te vast te stellen. Dat melden CBS en TNO op basis van een gezamenlijke analyse van de nieuwste gegevens over flexibel werk in Nederland.

Bronnen
• StatLine - Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring
• StatLine - Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie per kwartaal en jaar
• StatLine - Werkzame beroepsbevolking; beroep

Faillissementen tijdens de coronacrisis, week 2020-19
In week 19 (4 tot en met 8 mei) zijn 55 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 24 minder dan in week 18. Rechtbanken doen vaak op dinsdag faillissementsuitspraken en dinsdag 5 mei was het bevrijdingsdag.

Bronnen
• StatLine - Faillissementen, zittingsdag gecorrigeerd
• StatLine - Faillissementen; bedrijven en instellingen
• StatLine - Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Productie industrie maart 2020
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 2,5 procent lager dan in maart 2019, maakt het CBS bekend. In de voorgaande maand kromp de productie met 1,3 procent.

Bronnen
• StatLine - Nijverheid; productie en omzet

Faillissementen tijdens de coronacrisis, week 17, 2020
In week 17 (20 tot en met 24 april) zijn 112 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 47 meer dan in week 16. In de eerste 17 weken van 2020 zijn er 1262 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 11 meer dan in dezelfde periode van 2019.

Bronnen
• StatLine - Faillissementen, zittingsdag gecorrigeerd
• Tabel - Faillissementen; Bedrijven en instellingen 2020

Omzet detailhandel maart 2020
De detailhandel heeft in maart 3,5 procent meer omgezet dan in maart 2019, meldt het CBS. Het verkoopvolume lag 2 procent hoger. De foodsector realiseerde een hogere omzet, de omzet van de non-foodsector kromp. Daarnaast is online bijna 29 procent meer omgezet.

Bronnen
• StatLine - Detailhandel; omzet, koopdag- en seizoencorrectie
• StatLine - Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen

Producentenprijzen maart 2020
De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart gemiddeld 3,8 procent lager dan in maart 2019, meldt het CBS. Een maand eerder waren de producten van de industrie 0,9 procent duurder dan een jaar eerder.

Bronnen
• StatLine - Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100
• StatLine - Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Producentenvertrouwen, april 2020.
Door de wereldwijde maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het producentenvertrouwen in april 2020 op het laagste niveau beland sinds de start van het onderzoek in 1985. Het vertrouwen van de industriële ondernemers ging van 0,2 in maart naar -28,7 in april. Dat was ook veruit de sterkste afname ooit, maakt het CBS bekend. Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid daalde ongekend sterk.

Bronnen
• StatLine - Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie

Verwachtingen van ondernemers in de reisbranche, horeca, detailhandel, april 2020.
Een meerderheid van ondernemers in consumentgerichte branches zoals de detailhandel, de horeca en de reisbranche, verwacht in het tweede kwartaal van 2020 minder omzet te behalen en met minder personeel te werken. Ook geven meer ondernemers aan dat het economisch klimaat verslechtert. Dat meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland april 2020, waarin maandelijks aan ondernemers wordt gevraagd een inschatting te geven over ontwikkelingen en verwachtingen
rond hun bedrijf.

Bronnen
• StatLine - Conjunctuurenquête Nederland, maand

Productieindustrie februari 2020
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 1,3 procent lager dan in februari 2019, maakt het CBS bekend.
In de voorgaande maand groeide de productie met bijna 1 procent.

Producentenprijzen februari 2020

Bronnen;
• StatLine - Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100
• StatLine - Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Elektriciteitsproductie- en verbruik, 2019
Elektriciteitsproductie naar recordhoogte
De productie van elektriciteit is in 2019 naar een recordhoogte gestegen van 121 miljard kWh. Dit is een toename van 6 procent ten opzichte van 2018. Het verbruik bleef nagenoeg gelijk. Er is een verschuiving zichtbaar van steenkool naar aardgas als grondstof voor elektriciteitsproductie.
Tegelijkertijd daalde de invoer uit Duitsland. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Productie industrie januari 2020
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 0,3 procent hoger dan in januari 2019, maakt het CBS bekend. In de twee voorgaande maanden kromp de productie op jaarbasis.

De jaren 10 in cijfers
Wat hebben de jaren tien ons gebracht? Hoe staan de economie en de samenleving er nu voor? En hoe was dat aan het begin van het decennium?

Aanmelden CBS nieuwsbericht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS.
Tel. (070) 337 44 44.
Volg ons ook op https://www.cbs.nl
E-mail: persdienst@cbs.nl

Bijbehorende afbeeldingen

Bijbehorende documenten

CBS_nederland-handelsland-2020  CBS_nederland-handelsland-2020 (9.52 MB)
Nieuwsbrief groothandel september 2020  Nieuwsbrief groothandel september 2020 (585.54 KB)
Nieuwsbrief groothandel juni 2020  Nieuwsbrief groothandel juni 2020 (585.33 KB)
Nieuwsbrief groothandel maart 2020  Nieuwsbrief groothandel maart 2020 (736.22 KB)