Koninklijke Metaalunie Nieuws Q4 º Staalfederatie

Koninklijke Metaalunie Nieuws Q4
Maandag, 23 november 2020

Metaalunie onderzoek naar gevolgen coronavirus (7): Stijgend ziekteverzuim zorgelijk

Koninklijke Metaalunie geeft met een zevende onderzoek inzicht naar de gevolgen van de coronacrisis voor het MKB-metaal. In de eerste week van november is een korte vragenlijst aan een aantal Metaalunieleden voorgelegd. Hierna volgen de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek.

Als gevolg van de tweede coronagolf geven weer meer bedrijven aan problemen te ondervinden in hun bedrijfsvoering. Grootste achteruitgang ten opzichte van de vorige edities is de toename van het ziekteverzuim als gevolg van vooral besmette huisgenoten of wachttijden op de coronatest. Over de omzetontwikkeling van de afgelopen twee maanden zijn de ondernemers weer minder negatief dan in voorgaande onderzoeken. Voor de komende maanden zet deze trend zich door, zij het iets voorzichtiger. Het aantal bedrijven met een krappe liquiditeitspositie is in de afgelopen maanden verder afgenomen. Men verwacht dat dit aantal de komende maanden weer wat zal toenemen. Ondanks de tweede coronagolf geven wederom meer ondernemers in het MKB-metaal aan er vertrouwen in te hebben dat ze de crisis zullen doorkomen. Zie bijgesloten persbericht d.d. 12 november 2020.  

Orderportefeuilles MKB-metaal verder afgenomen

Uit de derde Koninklijke Metaalunie Economische Barometer van dit jaar, blijkt dat de orderpositie bij alle sectoren per saldo nog steeds afneemt. De afname is minder dramatisch dan in het tweede kwartaal. Vooruitkijkend naar het vierde kwartaal verwacht de sector nagenoeg een stabilisatie van de omzet, wel op een veel lager niveau dan een jaar geleden. Zie bijgesloten persbericht d.d. 27 oktober 2020. 

Oproep aan EZK om met stimuleringsregeling te komen

Stimuleren productie- en procesinnovatie houdt productie en innovaties in Nederland.
In een brief gericht aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Economische zaken en Klimaat, roept Koninklijke Metaalunie het ministerie van EZK op om invulling te geven aan eerdere toezeggingen voor het opzetten van een praktisch toepasbare en brede procesinnovatie stimuleringsregeling buiten de WBSO, die samen met de sector wordt ontworpen. De brief is verstuurd aan de vooravond van de behandeling in de Tweede Kamer van de EZK-begroting voor 2021. 

Metaalunie onderzoek over gevolgen coronavirus (6): minder sterke omzetdaling Q3

Koninklijke Metaalunie geeft met een zesde onderzoek inzicht over de gevolgen van de coronacrisis voor het MKB-metaal. In de eerste week van september is een korte vragenlijst aan een aantal Metaalunieleden voorgelegd. Hierna volgen de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek.

De uitkomsten van deze editie van het onderzoek zijn minder negatief dan de vorige edities. Het aantal bedrijven dat te maken heeft met omzetdaling is voor het eerst sinds het uitbreken van het virus in Nederland afgenomen. Hiermee is de verwachte omzetdaling voor het derde kwartaal van 2020 minder negatief dan men voor de zomervakantie aangaf. Daar staat tegenover dat het ziekteverzuim is toegenomen. Ook denkt een aantal bedrijven na over het afscheid nemen van vast personeel. Het aantal bedrijven dat aangeeft er vertrouwen in te hebben dat ze de crisis zal overleven, is gestabiliseerd ten opzichte van voor de zomervakantie.

MKB-metaal in het oog van de orkaan

De uitslag van de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer voor het MKB-metaal was het eerste kwartaal desastreus. De Economische Barometer over het tweede kwartaal laat een iets minder negatief beeld zien, maar de afname van zowel de binnen- als buitenlandse orderportefeuille hangt als een grijze wolk boven de sector.

Bijbehorende afbeeldingen

Bijbehorende documenten

12-11 Metaalunie corona barometer - Stijgend ziekteverzuim zorgelijk  12-11 Metaalunie corona barometer - Stijgend ziekteverzuim zorgelijk (217.64 KB)
03-11 Procesinnovatie stimuleren  03-11 Procesinnovatie stimuleren (45.46 KB)
27-10 Metaalunie Economische Barometer Q3 2020  27-10 Metaalunie Economische Barometer Q3 2020 (217.34 KB)
11-09 Metaalunie corona barometer - Minder sterke omzetdaling derde kwartaal  11-09 Metaalunie corona barometer - Minder sterke omzetdaling derde kwartaal (440.78 KB)
03_08 Metaalunie Barometer - MKB-metaal in het oog van de orkaan  03_08 Metaalunie Barometer - MKB-metaal in het oog van de orkaan (179.06 KB)
08_03 Telegraaf - Metaalbedrijven houden hart vast voor najaar  08_03 Telegraaf - Metaalbedrijven houden hart vast voor najaar (1.19 MB)