Koninklijke Staalfederatie enquête over de gevolgen van corona º Staalfederatie

Koninklijke Staalfederatie enquête over de gevolgen van corona
Dinsdag, 26 mei 2020

Enquêteresultaten nummer 2 - 26 mei 2020 (bijgesloten pdf)

Respons = 30%
Ga direct naar de RESULTATEN CORONA ENQUÊTE 2, open de bijgesloten pdf of lees de korte samenvatting hieronder.

Zowel in enquête nummer 1 als in nummer 2 wordt aangegeven dat er behoefte is aan NEVI-achtige informatie. Inmiddels zijn de contacten met NEVI gelegd en volgt binnenkort meer informatie hierover. Specifieke vragen kunt u sturen naar het Staalfederatie bureau.

In enquête nummer 1 geeft 75% van de deelnemers aan niet te maken te hebben met stopzetting van lopende opdrachten. Uit enquête 2 blijkt het tegenovergestele, maar liefst 75% van de deelnemers meldt hiermee geconfronteerd te worden.

Samengevat:
1. In welke markt bent u overwegend actief?
Van de 22 respondenten zijn er 10 afkomstig uit de industrie, 7 uit de bouw en 5 uit de platen.

2. Hoe groot zijn op dit moment de gevolgen van de coronacrisis voor uw dagelijkse afzet?
Meer dan de helft (12) geeft aan dat zij minder dan 15% minder afzet noteren. Een kwart ervaart tussen de 15 – 30% en een enkel bedrijf meer dan 30% afzetvermindering.

3. Hoe groot zijn op dit moment de gevolgen van de coronacrisis voor projecten?
Iets minder dan de helft ondervindt minder dan 15% afzetverlies. Een even zo groot deel heeft last van 15-30% afzetverlies en 4 ondervinden meer dan 30% afzetverlies.

4. Verwacht u dat uw bedrijf de komende 3 maanden last zal hebben van de gevolgen van de coronacrisis?
Iets meer dan de helft verwacht 15-30% minder afzet in de komende 3 maanden. De andere helft (minderheid) verwacht een afzetvermindering of minder dan 15% of juist meer dan 30%. Een iemand verwacht geen afzetvermindering in de komende 3 maanden.

5. Verwacht u dat uw bedrijf op lange termijn (6 maanden) nog last heeft?
75% van de respondenten verwacht dit, de overige respondenten zijn hier nog niet zeker van.

6. Op welke manier manifesteren zich de gevolgen van de coronacrisis?
Het overgrote deel heeft te maken met geannuleerde of uitgestelde nieuwe orders. Een kwart ondervindt leveringsstagnatie van materialen. Een enkeling heeft ziekte onder het eigen personeel of ondervindt problemen op een ander vlak.

7. Is er sprake van stopzetting van lopende opdrachten?
Maar liefst 17 van de 22 heeft hier ervaring mee.

8. Hebt u investeringen op korte en middellange termijn uitgesteld?
14 van de 22 antwoord met Nee, 5 met Ja en 3 met Ja waarbij de kleine investeringen wel doorgaan.

9. Wat betekent de coronacrisis op dit moment voor de werkgelegenheid?
Bij 66% is de werkgelegenheid op peil gebleven, bij de overige 34% is de werkgelegenheid afgenomen.

10. Verwacht u het bedrijf te sluiten tijdens de bouwvakvakantie?
Een kwart sluit zoals gebruikelijke. Driekwart sluit niet, ook zoals gebruikelijk.

11. Voorziet u momenteel behoefte aan extra krediet/financiering door de crisis?
95% voorziet deze behoefte momenteel niet, 5% voorziet deze behoefte wel.

12. Maakt u op dit moment gebruik van één van de geboden financiële maatregelen die het Kabinet biedt?
De helft maakt er geen gebruik van. Een kwart wel en een kwart momenteel niet maar overweegt dat wel.

13. Welke acties verwacht u op korte termijn van de Staalfederatie?
Blijven informeren ook vanuit andere platforms zoals Metaalunie (branchebarometer Q1) en FME.
2 Wekelijkse update hoe het in de industrie gaat (Nevi-achtig); 1e gesprek hierover staat binnenkort gepland.

14. Geen van de respondenten heeft gebruik gemaakt van de ‘ruimte voor opmerkingen’.

Enquêtevragen nummer 2 - 6 mei 2020

Het coronavirus leidt tot onzekere tijden voor veel Nederlanders. Behalve de gezondheidsschade merken ook veel Nederlandse bedrijven de gevolgen van deze crisis. Om o.a. inzicht te krijgen in de (economische) gevolgen van het coronacrisis hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Deze is bedoeld om u te ondersteunen en te informeren over de ontwikkelingen bij de collega handelaren. Wij stellen het op prijs als u deze vragen wilt beantwoorden en voor a.s. maandag wilt versturen.
Uw reacties worden anoniem verwerkt en we zullen u inhoudelijke anonieme feedback geven.

Ga hier naar de ENQUETE GEVOLGEN CORONA (ook geschikt om in te vullen op uw mobiel) - sluitdatum 11 mei 2020.
Wij danken u voor uw medewerking en wensen u veel sterkte zowel zakelijk als privé.


Enquêteresultaten nummer 1 - 21 april 2020 (bijgesloten pdf); bezorgd maar nog niet getroffen

Ga direct naar de RESULTATEN CORONA ENQUÊTE 1, of open de bijgesloten pdf.

Enquêtevragen nummer 1 - 17 april 2020

Ga hier naar de ENQUETE GEVOLGEN CORONA (ook geschikt om in te vullen op uw mobiel) - sluitdatum 20 april 2020.

Bijbehorende afbeeldingen

Bijbehorende documenten

Enquete 2 resultaat - 2020_05_26  Enquete 2 resultaat - 2020_05_26 (221.86 KB)
Enquete 1 resultaat - 2020_04_21  Enquete 1 resultaat - 2020_04_21 (203.95 KB)
30_04 Metaalunie corona barometer persbericht  30_04 Metaalunie corona barometer persbericht (777.7 KB)