Bestuursleden en secretariaat º Staalfederatie

BESTUURSLEDEN

J.C. Hilbrands; voorzitter *)
C. de Graaf; namens Cluster Bouw; per 10 september 2020 vervangt de heer A. Janssen de heer De Graaf. 
Vacature; namens Cluster Industrie
R. van Duuren; namens Cluster platen
Vacature; penningmeester

*) De heer G. van der Scheer was niet meer verkiesbaar. Tijdens de vergadering van 17 januari 2018 is de heer Van der Scheer benoemd als ere-voorzitter van de Vereniging Staalfederatie Nederland.

Secretariaat

Branchemanager : R.F. Greve / 06 - 51 50 65 00
Officemanager : Y.J. Wiersma - van der Grift / 06 - 13 90 86 90
Twitter logo @staalfederatie