Algemene Voorwaarden º Staalfederatie

Staalfederatie Algemene Voorwaarden

2018

Op 15 maart 2018 zijn de gewijzigde Staalfederatie Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40409040. Per 1 mei 2018 zijn de eerder gedeponeerde voorwaarden hierdoor vervallen.

Het gebruik van deze Algemene Voorwaarden is voorbehouden aan leden van Staalfederatie Nederland.

Bericht voor leden: Over de aanpassingen, het gebruik en verwijzing op uw briefpapier zijn nadere instructies hiervoor in een begeleidend schrijven opgenomen. Zie de toelichting in het besloten gedeelte van de website.

“De privacywetgeving, waaronder dus de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), legt u een aantal verplichtingen op. Zo moet u bijvoorbeeld de betrokken van wie u persoonsgegevens verwerkt informeren over wat u met hun gegevens doet, waarom u dat mag doen en wat de rechten van de betrokkenen zijn. Ook moet u uw register van verwerkingsactiviteiten up to date hebben en moet u kunnen aantonen dat u aan de AVG voldoet.

Een set algemene voorwaarden is niet een geschikt middel om aan uw privacy-verplichtingen te kunnen voldoen. De Staalfederatievoorwaarden zullen dan ook niet aangepast worden in verband met de AVG.

Voor meer informatie over de AVG kunt u ook terecht op de site van Staalfederatie:

2020

De Koninklijke Staalfederatie heeft haar jurist gevraagd na te gaan of de Algemene Leveringsvoorwaarden per 1 januari 2020 gewijzigd moeten worden met de onderwerpen AVG en Incoterms 2020. De bevindingen van de jurist staan hieronder vermeld.

Wij (juristen van de Koninklijke Metaalunie) zien geen aanleiding om de algemene voorwaarden aan te passen omdat de AVG inmiddels van toepassing is geworden. De AVG legt ondernemers namelijk een aantal verplichtingen op, waaronder het informeren van de personen van wie persoonsgegevens verwerkt worden, het opstellen en bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten en het aan de Autoriteit Persoonsgegevens aan kunnen tonen dat de ondernemer aan de AVG voldoet. De set algemene voorwaarden is niet een geschikt middel om aan dit soort privacy-verplichtingen te kunnen voldoen.

Hoewel er inderdaad een nieuwe versie is van de Incoterms, zijn de Incoterms inhoudelijk bijna niet veranderd. Daarbij blijven de Incoterms 2010 gewoon geldig en kunnen dus ook nog steeds worden gebruikt, ook al is er een nieuwere versie beschikbaar. Dat er een nieuwe uitgave van de Incoterms beschikbaar is, maakt wat de juridische afdeling betreft niet uit dat de algemene voorwaarden van de Koninklijke Staalfederatie moeten worden aangepast.